top of page
transparent.png

Kategese

Die reis.

As gemeente glo ons die formasie van ons kinders se geloof begin by die ouerhuis. Hierdie webblad stel al die inhoud van die kategese beskikbaar vir die ouers om gratis af te laai sodat ouers saam met hulle jongmense deur die Bybel kan werk

Doop

Kleuterkerk

Jeugkampus Graad 1-7

Gr 7 Kamp

Jeugkampus Graad 8-9

Msinga uitreik

Graad 10 Alpha

Betrokke in my Kerk

Graad 11

Belydenis van Geloof

Doop

Die meeste van ons se pad met Jesus begin by die stories wat ons hoor en die liefde wat ons sien by ons ouers of familie. By die doop beloof die ouers en die gemeente om die kindjie te versorg en op te rig as deel van God se familie. 

Bredasdorp Gemeente is 'n gemeenskap wat bely dat dissipelskap by die ouerhuis begin. Daarom is die doop en die doop gesprekke belangrik. Ons wil ouers toerus om tuis te voel in 'n gemeente wat doop ernstig opneem as 'n publieke belydenis dat ons aan God behoort.

Op die kerkkalender is daar geleenthede aangedui vir ouers om hulself vir die reis voor te berei.

  • YouTube

Video oor die doop

Kleuterkerk

Van graad RR tot by graad R nooi ons kinders uit om kleuterkerk toe te kom. Hier behandel ons die Kinderbybel soos vertaal deur Aartsbiskop Desmond Tutu. 

Die doel van hierdie fase is om jongmense te leer dat God 'n God van liefde is en saam met ander kinders te speel by in 'n ruimte van liefde en aanvaarding.

Die kinderbybel is beskikbaar om aan te koop. Ons moedig ouers aan om die Bybel aan te skaf en dit saam met hulle kinders deur te werk as deel van aandsgodsdiens.

Die kleuterkerk vind plaas gedurende die erediens in die Meulhuis oorkant die NG Kerk.

Skakel na die Bybel

Skakel na die inhoud

Graad 1-9

Graad 1 tot 9 leerders word uitgenooi na ons Jeugkampus geleenthede. Van Graad 1 tot Graad 9 doen dieselfde les, onderwerp of tema sodat almal in die huis gedurende die week rondom die etenstafel daaroor kan gesels. 

Die doel van die fase is nie dat jongmense die Bybel uit hulle koppe moet kan voorsê nie, maar eerder dat kinders God se storie leer ken en goeie vrae kan leer vra.

Vir verdere navrae kontak ds Karlie Liebenberg of ds Pieter Nel

Graad 10

Ons as gesin van God het nodig om reg te glo en saam te glo hoe God wil hê ons moet lewe. Daarom is dit vir ons as gemeente belangrik om ouers en kinders saam deur die Alpha kursus te sit vir 'n jaar. Dis 'n lekker eet en kuier saam as gesin rondom God Sy woord en  Sy gesin.

 

Die kursus is ontwerp om gesinne nader aanmekaar en nader aan God te bring. 

Vir enige navrae kontak ds Karlie Liebenberg

  • YouTube

Video oor die kursus

Belydenis van Geloof

Elke gelowige glo iets. Ons geloof is dit wat ons anker in God se liefde. Die jaar van Belydenis is 'n 10 maande program waar ons jong lidmate help om hul geloof te verwoord. 

In die jaar doen ons 'n paar goed:

1) Ons behandel kern teologiese onderwerpe.

2) Ons praat oor dit wat vir jongmense belangrik is.

3) Ons behandel roeping en lewe na skool.

4) Ons werk aan dissiplines van gebed.

5) Ons werk aan dissiplines van dissipelskap.

Aan die einde van die 10 maande vra ons vir elke jongmens of hulle gereed is om voor die gemeente te bely. Hier vra ons jongmense om te bely dat hulle aan God behoort, aan 'n gemeenskap behoort en of hul gereed is om 'n lewe van gebed en diens wil leef. Die reis word gefasiliteer deur ds. Karlie Liebenberg

bottom of page