transparent.png

Kategese

Die reis.

As gemeente glo ons die formasie van ons kinders se geloof begin by die ouerhuis. Hierdie webblad stel al die inhoud van die kategese beskikbaar vir die ouers om gratis af te laai sodat ouers saam met hulle jongmense deur die Bybel kan werk

Doop

Kleuterkerk

Junior Kategese

Gr 2- Gr 6

Gr 7 Kamp

Senior Kategese

Gr 7-Gr 9

Graad 8

Msinga uitreik

Graad 9

Graad 10

Alpha

Betrokke in my Kerk

Graad 11

Belydenis van Geloof

Doop

Die meeste van ons se pad met Jesus begin by die stories wat ons hoor en die liefde wat ons sien by ons ouers of familie. By die doop beloof die ouers en die gemeente om die kindjie te versorg en op te rig as deel van God se familie. 

Bredasdorp Gemeente is 'n gemeenskap wat bely dat dissipelskap by die ouerhuis begin. Daarom is die doop en die doop gesprekke belangrik. Ons wil ouers toerus om tuis te voel in 'n gemeente wat doop ernstig opneem as 'n publieke belydenis dat ons aan God behoort.

Op die kerkkalender is daar geleenthede aangedui vir ouers om hulself vir die reis voor te berei.

  • YouTube

Video oor die doop

Kleuterkerk

Van graad RR tot by graad 1 nooi ons kinders uit om kleuterkerk toe te kom. Hier behandel ons die Kinderbybel soos vertaal deur Aartsbiskop Desmond Tutu. 

Die doel van hierdie fase is om jongmense te leer dat God 'n God van liefde is en saam met ander kinders te speel by in 'n ruimte van liefde en aanvaarding.

Die kinderbybel is beskikbaar om aan te koop. ons moedig ouers aan om die Bybel aan te skaf en dit saam met hulle kinders deur te werk as deel van aandsgodsdiens.

Die kleuterkerk vind plaas gedurende die erediens in die Meulhuis oorkant die NG Kerk.

Skakel na die Bybel

Skakel na die inhoud

Laerskool

Inhoud vir Ou Testament
Inhoud vir Nuwe Testament
Les programme

Genoeg en Genade

Graad 2-7 leerders word uitgenooi na die junior kategese. In hierdie fase wil ons die Bybel se stories vir die kinders leer. Elke jaar fokus spesifiek op een van die dele in die Bybel. Die fase is so ontwerp dat die jongmense die Bybel 3 keer deurwerk voordat hulle Hoërskool toe gaan. 

 

Al die inhoud is hier beskikbaar en so geskryf dat ouers self die inhoud by die huis met hul kinders kan deurwerk. Elke les het toegang tot inhoud, die teks, 'n video en vrae of 'n speletjie.

-Gr 2 doen die Ou Testement      

-Gr 3 doen die Nuwe Testment

-Gr 4 doen die Ou Testament      

-Gr 5 doen die Nuwe Testament

-Gr 6 doen die Ou Testament

-Gr 7 doen die Nuwe Testament

Die doel van die fase is nie dat jongmense die Bybel uit hulle koppe moet kan voorsê nie, maar eerder dat kinders God se storie leer ken en goeie vrae kan leer vra.

Graad 8 en 9

Elke gelowige staan in 'n tradisie. Hierdie tradisie is 'n lens waarmee ons na die Bybel kyk. Ons gemeente staan in die Gereformeerde tradisie. Dit beteken dat ons leer uit 'n eeue oue tradisie van God wat op reis is met Sy kerk. Ons glo nie dat een mens namens God kan praat nie. Ons glo dat ons vandag hier is as gevolg van die gelowiges wat voor ons met God 'n pad gestap het.

Hierdie twee jaar is die tyd waar ons vir jongmense die kern van Gereformeede teologie leer. Dit word aan die hand gedoen van die Belydskrifte van die kerk.

As jy op die skakels klik kan jy toegang kry tot die toepassing wat al die inhoud het, die inhoud is ook beskikbaar op die

ios.png
ios.png

Skakel na die app

Graad 10

Ons as gesin van God het nodig om reg te glo en saam te glo hoe God wil hê ons moet lewe. Daarom is dit vir ons as gemeente belangrik om ouers en kinders saam deur die Alpha kursus te sit vir 'n jaar. Dis 'n lekker eet en kuier saam as gesin rondom God Sy woord en  Sy gesin.

 

Die kursus is ontwerp om gesinne nader aanmekaar en nader aan God te bring. Die kursus word gefasiliteer deur Ds Braam Coetzee. Die tyd en plek word jaarliks saam besluit.

  • YouTube

Video oor die kursus

Belydenis van Geloof

Elke gelowige glo iets. Ons geloof is dit wat ons anker in God se liefde. Die jaar van Belydenis is 'n 10 maande program waar ons jong lidmate help om hul geloof te verwoord. 

In die jaar doen ons 'n paar goed:

1) Ons behandel kern teologiese onderwerpe.

2) Ons praat oor dit wat vir jongmense belangrik is.

3) Ons behandel roeping en lewe na skool.

4) Ons werk aan dissiplines van gebed.

5) Ons werk aan dissiplines van dissipelskap.

Aan die einde van die 10 maande vra ons vir elke jongmens of hulle gereed is om voor die gemeente te bely. Hier vra ons jongmense om te bely dat hulle aan God behoort, aan 'n gemeenskap behoort en of hul gereed is om 'n lewe van gebed en diens wil leef. Die reis word gefasiliteer deur ds. Jaco Botha