Bronne

Videos

Videos oor Bybelinterpretasie

Boeke

Skakel na 'n lys goeie teologiese boeke.

SGV

Prof Dirkie Smit wat gesels oor selfdegeslagverhoudings, gereformeede teologie en skrif verstaan.

NGK: 028 424 1340

VGK: 028 424 1227

Kerkstraat en Sealy Straat, Bredasdorp, South Africa, 7280

  • YouTube
  • Facebook
  • SoundCloud