Leraars

IMG_9446.JPG

ds Braam Coetzee

Leraar

Braam is in 1966 in Welkom gebore en het matrikuleer by Sandveld Hoërskool in Wesselsbron 1984. In 1989 begin Braam 2 jaar Mynbou ingenierswese studeer. Hierdie jare het baie mooi bygedra tot die vorming van die bediening wat dit tans is. In Februarie 1991 begin hy met sy Teologiese studies aan Universiteit Pretotria. Sy proefskirf het gehandel oor: 'Hoe lyk God se liefde volgens Johannes'. Hy is gelegitimeer in November 1996.  Vanaf Februarie 1997 tot April 2003 is hy Jeugleraar by Nelspruit Suid gemeente. Hy begin Mei  2003 in Bredasdorp. 

braam@bredasdorpgemeente.co.za

IMG_9454.JPG

ds Arné Leuvennink

Leraar

Ds Arné Leuvennink is op 2 Februarie 1985 georden as leraar van die NGSK Carnarvon.  Hy is in 1956 in Caledon gebore, het aan die Weskus grootgeword in ‘n NGK pastorie in Vredendal, waar hy in 1974 matrikuleer het. Hy het op Stellenbosch studeer, is getroud met Christel en hulle het drie volwasse dogters.

Na Universiteit het hy 2 jaar militêre diensplig as kapelaan gedoen by SAKK in Eersterivier, by die NGSK Faure-Militêr.  Daarna 12 jaar as voltydse leraar by die NGSK Carnarvon, later VGK Carnarvon.  Hy is op 7 September 1997 in die VGK Bredasdorp bevestig, en sedert Mei 2018, na die eenwording van die VGK en NGK Bredasdorp, deel van die Bredasdorp gemeente.

aren@bredasdorpgemeente.co.za

IMG_9449.JPG

ds Jaco Botha

Leraar

Jaco is in 1987 in Benoni gebore en matrikuleer by Hoërskool Oosterlig in 2005. Hy is in 2016 gelegitimeer. Sy MDiv proefskrif handel oor die missionêre aard van die NG Kerk in 'n post-1994 konteks. Jaco is tans besig met sy PhD by Stellenbosch Universiteit en Radboud Universiteit. Die proefskrif is 'n studie oor versoening in die NG Kerk konteks.

 

jaco@bredasdorpgemeente.co.za