Vaketure

Ons beroep 'n leraar.

 

Die Here roep sy Kerk om een te wees. Bredasdorp gemeente probeer om gehoorsaam te wees aan daardie roeping. Ons gemeente (VGK en NGK) stap die pad saam en leer wat dit beteken om in Suid – Afrika mekaar lief te hê. Die Here stuur ons as eenheidsgemeente om die kerk van die toekoms, vandag te wees. Ons droom is om ‘n nuwe generasie dissipels op te rig wat in die Koninkryk van God  werk.

 

Ons nooi alle gelegitimeerdes in die VGK en NGK om te hoor of die Here jou roep om saam met ons die pad te stap.

Ons glo die Here roep ons gesamentlik om op die volgende te fokus:

·  Die bediening aan jongmense, veral skoolgaande jeug, en hul gesinne.

·  Die bediening van versoening.

·  Kreatiewe missionale bediening van geregtigheid.

 

Ons verwag van kandidate om in ‘n sterk diverse span te kan werk.

 

As jy belangstel benodig ons net een bladsy waar jy vir ons skryf oor die volgende:

Wat dink jy is God se toekomsdroom vir Suid-Afrika?

 

Vir enige navrae kontak Ds Arné Leuvennink 0828904749 en kantoor1@bredasdorpgemeente.co.za weeksdae tussen 08H00 - 09HOO.

 

Sluitingsdatum:  3 Mei 2021 om 13h00

Voorlopige aanvangsdatum: 31 Oktober 2021

Aansoeke kan gestuur word aan: kantoor1@bredasdorpgemeente.co.za

NGK: 028 424 1340

VGK: 028 424 1227

Kerkstraat en Sealy Straat, Bredasdorp, South Africa, 7280

  • YouTube
  • Facebook
  • SoundCloud