Corona Virus

Beste familie in Christus.

 

Ons is in ʼn ongekende tyd in ons gemeente, in ons land en in ons wêreld. Nog nooit in ons leeftyd was gehoorsaamheid so belangrik nie. Gehoorsaamheid en dissipelskap is nou belangriker as ooit. Ons is in ʼn onbekende tyd, maar ons dien ʼn bekende God. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat sy volk uit slawerny uit bevry het, die God wat saam met Daniël was. Die God wat mens geword het en saam met ons hier op aarde kom ly het. Die God van die heelal. Hierdie God roep ons nou tot ʼn nuwe diepte van dissipelskap. Ons moet na onsself, ons naaste en ons gemeenskap kyk en ons moet dit met groot versigtigheid doen. Die land is deur die president tot stilstand geroep, maar die kerk is nou geroep om te beweeg. Daarom het die dagbestuur die volgende besluite gemaak wat vir die medium termyn geld.

 

Aankope:

Ons glo dit as ons bid: “Gee vir ons, ons daaglikse brood”. Ons gemeente is nie selfsugtig nie. In hierdie tyd deel ons met hulle wie min het en koop ons nie uit vrees of angs nie. Hierdie is ʼn tyd waar ons eenvoudig moet lewe sodat ander bloot kan lewe.

 

Eredienste:

Ons eredienste gaan voort, maar in ons huise. Elke Sondag om 09:30 sal die eredienste op verskeie maniere uitgaan.

 1. Daar sal ʼn video opname van die erediens elke Sondag om 09:30 beskikbaar wees op youtube  en op die webwerf.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS45hioSJhx6pqrcOH7otWw/featured?view_as=subscriber

Webwerf:

https://www.bredasdorpgemeente.org/preke

 1. Daar sal soos elke week ook ʼn audio weergawe beskikbaar wees by https://www.bredasdorpgemeente.org/preke

 2. Verkorte weergawes van die preek sal ook per whatsapp beskikbaar wees en aan almal aangestuur word.

 3. Die erediens sal ook elke Sondag op Radio Overberg uitgesaai word om 09:30 uitgesaai word.

 4. Die lydenstyd biduur gaan voort op 25 Maart om 19:00 by die VGK. Dit sal die laaste byeenkoms wees. Daar is egter ʼn 24 uur interkerklike gebedsketting wat van 29 Maart tot3 April gebeur. Enige gemeentelid wat belangstel om in te skakel kan vir ds. Arné kontak.

 

Kommunikasie en besoeke:

In hierdie tyd is predikante steeds beskikbaar, maar onder die volgende omstandighede.

 1. Predikante sal per foon soos normaalweg beskikbaar wees vir pastorale hulp.

 2. Huisbesoeke sal nie plaasvind nie.

 3. Siekebesoek sal slegs gebeur in baie spesifieke gevalle. Die leraar sal oordeel of dit veilig is al dan nie.

 4. Begrafnisse gaan voort, maar sal in huise gehou word net met naaste familie.

 5. Die gemeente het ʼn whatsapp nommer beskikbaar stel waar belangrike inligting en preke uitgestuur word na lidmate. Jy kan hier klik en deel word van die groep. Let wel hierdie nommer is net vir kommunikasie van die leraars na die gemeente. https://chat.whatsapp.com/JYfoLhq3Yry3mK4FUPPJg1

 

Huisgodsdiens:

Die leraars beskou hierdie as ʼn besondere geleentheid om geloof te verdiep en by die Here self tot stilstand te kom. Ons het daarom besluit om genoeg hulpbronne beskikbaar te stel vir individue en families in hierdie tyd. Daar is klaar op ons webwerf toegang tot van die hulpbronne by: https://www.bredasdorpgemeente.org/videos

 

Gebed:

Die eerste Christene het soos Jesus baie tyd gemaak vir afsondering om te bid. Dit is ʼn dissipline wat in hierdie tyd baie belangrik is. Die kerke se klokke sal steeds elke dag om 12:00 lui. Ons vra dat elke lidmaat elke dag om 12:00 bid vir die volgende:

 1. Vir ons gesondheidspersoneel, regering en leiers.

 2. Vir hulle wat siek is.

 3. Vir ons lidmate wat eensaam is.

 4. Vir jouself en jou gesin.

 

Wat kan ek doen?

Indien jy ʼn behoefte het is daar 3 maniere hoe jy kan help.

 1. Jy kan help om kos en benodighede af te laai by mense wat nie uit hulle huise mag gaan nie. Stuur net jou naam, van en adres aan ʼn leraar en ons dal jou kontak.

 2. Jy kan kos of benodighede skenk aan die Noodspens by die normale winkels. Die Noodspens se hulpbronne is krities laag. Daar kan op 25 en 26 Maart soos gewoon by die deelnemende winkels benodighede in die trollies ingegooi word. Bykomend kan mense wat ʼn bydrae wil maak, produkte by ds. Jaco se huis op die stoep aflaai. Ds. Jaco sal nie uitkom om dit te ontvang nie dit hoef slegs op die stoep neergesit te word. Hier is ʼn lys van benodighede:

  1. Tamatie smoor

  2. Sardyne in tamatiesous

  3. Bully Bief

  4. Konfyt

  5. Grondboontjiebotter

  6. Suiker

  7. 1kg verpakking bruismeel

  8. Olie

  9. Aftreksel blokkies

  10. Droë sopgroente

  11. Koffie

  12. Tee

  13. Langlewe melk

  14. Tandapasta

  15. Seep

  16. Rys

  3. Jy kan ʼn inbetaling maak by:

NG Kerk

Naam: NG Gemeente Bredasdorp

Bank: Nedbank

Rek. nr. 1251006906

Takkode: 198765                                                                

 

VG Kerk

Naam: VG Gemeente Bredasdorp

Bank: Nedbank

Rek. nr. 1470012510

 Takkode: 198765

Ons het in hierdie tyd ʼn geleentheid om ʼn beter gemeente en beter dissipels te wees. Mag hierdie ʼn tyd wees van verdiepte gebed, die kweek van beter verhoudings, mag ons empatie groei en mag ons in afhanklikheid en dankbaarheid lewe.

Liefde in Christus,

Die leraars en dagbestuur van Bredasdorp Gemeente

Inligting

Regering Webwerf

Wat kan ek doen?

Skakel na selfsorg inligting

Plaaslike kontakte

Otto du Plessis Hospitaal

028 424 2652

NGK: 028 424 1340

VGK: 028 424 1227

Kerkstraat en Sealy Straat, Bredasdorp, South Africa, 7280

 • YouTube
 • Facebook
 • SoundCloud