top of page
transparent.png

Jaartema: Pleisters vir siel

Die gemeenskap van gelowiges

is 'n prentjie van die hemel.

"Die kerk is saamgestel as 'n groep nuwe mense wat uit al die nasies versamel is om die wêreld te herinner dat ons eintlik een volk is. Ons samekoms is dus 'n eskatologiese daad, aangesien dit die voorpunt van die eenheid van die gemeenskap van die heiliges is. "

- Stanley Hauerwas, In Good Company: The Church as Polis

Dienstye

Oggenddienste: VGK Gebou: 9:30
                 ​​             NGK Gebou: 9:30

Ons Gemeente

Bredasdorp Gemeente is op pad na genesing. Ons het ons verbind tot 'n reis van hereniging tussen die NG Kerk en die VG Kerk. Hierdie is 'n lang pad van versoening en die ontdek van nuwe familie. Ons is saam op reis na 'n toekoms waar ons nie verdeeld is nie, maar versoen is. Hierdie is 'n teologiese oortuiging wat ons dra. Ons hereniging het publieke implikasies wat stoei teen alles wat ons van mekaar af wil weghou. As jy meer wil lees oor hoe en hoekom ons op hierdie weg is, druk 

Kantoor tye

Maandag        09:00 - 16:00

Dinsdag           09:00 - 16:00

Woensdag      09:00 - 16:00

Donderdag     09:00 - 16:00

Vrydag             09:00 - 16:00

Bankbesonderhede

NG Kerk

Naam: NG Gemeente Bredasdorp

Bank: Nedbank

Rek. nr. 1251006906

Takkode: 198765

VG Kerk

Naam: VG Gemeente Bredasdorp

Bank: Nedbank

Rek. nr. 1470012510

Takkode: 198765

bottom of page